Ontslag Tilburg

Uw werkgever in Tilburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tilburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tilburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tilburg. Uw werkgever in Tilburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tilburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tilburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tilburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tilburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tilburg of met bevallingsverlof bent in Tilburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tilburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tilburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tilburg
 • Als u in Tilburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tilburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Tilburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tilburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tilburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tilburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tilburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tilburg. Uitzonderingen in Tilburg;
 • Als uw werkgever in Tilburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tilburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tilburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tilburg niet geschikt voor uw werk in Tilburg of
 • u functioneert niet voldoende in Tilburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tilburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tilburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tilburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tilburg verblijft, dan mag uw werkgever in Tilburg u eveneens wel ontslaan.