Ontslag Tilburen /tilbuorren

Uw werkgever in Tilburen /tilbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tilburen /tilbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tilburen /tilbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tilburen /tilbuorren. Uw werkgever in Tilburen /tilbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tilburen /tilbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tilburen /tilbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tilburen /tilbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tilburen /tilbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tilburen /tilbuorren of met bevallingsverlof bent in Tilburen /tilbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tilburen /tilbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tilburen /tilbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tilburen /tilbuorren
 • Als u in Tilburen /tilbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tilburen /tilbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Tilburen /tilbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tilburen /tilbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tilburen /tilbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tilburen /tilbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tilburen /tilbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tilburen /tilbuorren. Uitzonderingen in Tilburen /tilbuorren;
 • Als uw werkgever in Tilburen /tilbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tilburen /tilbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tilburen /tilbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tilburen /tilbuorren niet geschikt voor uw werk in Tilburen /tilbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Tilburen /tilbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tilburen /tilbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tilburen /tilbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tilburen /tilbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tilburen /tilbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Tilburen /tilbuorren u eveneens wel ontslaan.