Ontslag Tijnje /de tynje

Uw werkgever in Tijnje /de tynje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tijnje /de tynje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tijnje /de tynje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tijnje /de tynje. Uw werkgever in Tijnje /de tynje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tijnje /de tynje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tijnje /de tynje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tijnje /de tynje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tijnje /de tynje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tijnje /de tynje of met bevallingsverlof bent in Tijnje /de tynje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tijnje /de tynje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tijnje /de tynje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tijnje /de tynje
 • Als u in Tijnje /de tynje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tijnje /de tynje wilt opnemen;
 • Omdat u in Tijnje /de tynje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tijnje /de tynje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tijnje /de tynje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tijnje /de tynje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tijnje /de tynje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tijnje /de tynje. Uitzonderingen in Tijnje /de tynje;
 • Als uw werkgever in Tijnje /de tynje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tijnje /de tynje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tijnje /de tynje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tijnje /de tynje niet geschikt voor uw werk in Tijnje /de tynje of
 • u functioneert niet voldoende in Tijnje /de tynje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tijnje /de tynje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tijnje /de tynje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tijnje /de tynje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tijnje /de tynje verblijft, dan mag uw werkgever in Tijnje /de tynje u eveneens wel ontslaan.