Ontslag Tiggeltscheberg

Uw werkgever in Tiggeltscheberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tiggeltscheberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tiggeltscheberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tiggeltscheberg. Uw werkgever in Tiggeltscheberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tiggeltscheberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tiggeltscheberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tiggeltscheberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tiggeltscheberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tiggeltscheberg of met bevallingsverlof bent in Tiggeltscheberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tiggeltscheberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tiggeltscheberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tiggeltscheberg
 • Als u in Tiggeltscheberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tiggeltscheberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Tiggeltscheberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tiggeltscheberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tiggeltscheberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tiggeltscheberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tiggeltscheberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tiggeltscheberg. Uitzonderingen in Tiggeltscheberg;
 • Als uw werkgever in Tiggeltscheberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tiggeltscheberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tiggeltscheberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tiggeltscheberg niet geschikt voor uw werk in Tiggeltscheberg of
 • u functioneert niet voldoende in Tiggeltscheberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tiggeltscheberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tiggeltscheberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tiggeltscheberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tiggeltscheberg verblijft, dan mag uw werkgever in Tiggeltscheberg u eveneens wel ontslaan.