Ontslag Tiggelt

Uw werkgever in Tiggelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tiggelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tiggelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tiggelt. Uw werkgever in Tiggelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tiggelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tiggelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tiggelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tiggelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tiggelt of met bevallingsverlof bent in Tiggelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tiggelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tiggelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tiggelt
 • Als u in Tiggelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tiggelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Tiggelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tiggelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tiggelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tiggelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tiggelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tiggelt. Uitzonderingen in Tiggelt;
 • Als uw werkgever in Tiggelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tiggelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tiggelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tiggelt niet geschikt voor uw werk in Tiggelt of
 • u functioneert niet voldoende in Tiggelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tiggelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tiggelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tiggelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tiggelt verblijft, dan mag uw werkgever in Tiggelt u eveneens wel ontslaan.