Ontslag Tienray

Uw werkgever in Tienray mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tienray zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tienray

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tienray. Uw werkgever in Tienray mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tienray arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tienray niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tienray te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tienray u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tienray of met bevallingsverlof bent in Tienray.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tienray kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tienray die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tienray
 • Als u in Tienray lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tienray wilt opnemen;
 • Omdat u in Tienray lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tienray lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tienray wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tienray op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tienray

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tienray. Uitzonderingen in Tienray;
 • Als uw werkgever in Tienray bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tienray aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tienray gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tienray niet geschikt voor uw werk in Tienray of
 • u functioneert niet voldoende in Tienray.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tienray

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tienray niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tienray of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tienray verblijft, dan mag uw werkgever in Tienray u eveneens wel ontslaan.