Ontslag Tiengemeten

Uw werkgever in Tiengemeten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tiengemeten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tiengemeten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tiengemeten. Uw werkgever in Tiengemeten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tiengemeten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tiengemeten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tiengemeten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tiengemeten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tiengemeten of met bevallingsverlof bent in Tiengemeten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tiengemeten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tiengemeten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tiengemeten
 • Als u in Tiengemeten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tiengemeten wilt opnemen;
 • Omdat u in Tiengemeten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tiengemeten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tiengemeten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tiengemeten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tiengemeten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tiengemeten. Uitzonderingen in Tiengemeten;
 • Als uw werkgever in Tiengemeten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tiengemeten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tiengemeten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tiengemeten niet geschikt voor uw werk in Tiengemeten of
 • u functioneert niet voldoende in Tiengemeten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tiengemeten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tiengemeten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tiengemeten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tiengemeten verblijft, dan mag uw werkgever in Tiengemeten u eveneens wel ontslaan.