Ontslag Tiengeboden

Uw werkgever in Tiengeboden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tiengeboden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tiengeboden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tiengeboden. Uw werkgever in Tiengeboden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tiengeboden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tiengeboden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tiengeboden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tiengeboden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tiengeboden of met bevallingsverlof bent in Tiengeboden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tiengeboden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tiengeboden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tiengeboden
 • Als u in Tiengeboden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tiengeboden wilt opnemen;
 • Omdat u in Tiengeboden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tiengeboden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tiengeboden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tiengeboden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tiengeboden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tiengeboden. Uitzonderingen in Tiengeboden;
 • Als uw werkgever in Tiengeboden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tiengeboden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tiengeboden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tiengeboden niet geschikt voor uw werk in Tiengeboden of
 • u functioneert niet voldoende in Tiengeboden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tiengeboden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tiengeboden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tiengeboden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tiengeboden verblijft, dan mag uw werkgever in Tiengeboden u eveneens wel ontslaan.