Ontslag Tiendeveen

Uw werkgever in Tiendeveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tiendeveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tiendeveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tiendeveen. Uw werkgever in Tiendeveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tiendeveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tiendeveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tiendeveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tiendeveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tiendeveen of met bevallingsverlof bent in Tiendeveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tiendeveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tiendeveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tiendeveen
 • Als u in Tiendeveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tiendeveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tiendeveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tiendeveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tiendeveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tiendeveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tiendeveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tiendeveen. Uitzonderingen in Tiendeveen;
 • Als uw werkgever in Tiendeveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tiendeveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tiendeveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tiendeveen niet geschikt voor uw werk in Tiendeveen of
 • u functioneert niet voldoende in Tiendeveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tiendeveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tiendeveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tiendeveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tiendeveen verblijft, dan mag uw werkgever in Tiendeveen u eveneens wel ontslaan.