Ontslag Tielse hoeve

Uw werkgever in Tielse hoeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tielse hoeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tielse hoeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tielse hoeve. Uw werkgever in Tielse hoeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tielse hoeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tielse hoeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tielse hoeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tielse hoeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tielse hoeve of met bevallingsverlof bent in Tielse hoeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tielse hoeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tielse hoeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tielse hoeve
 • Als u in Tielse hoeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tielse hoeve wilt opnemen;
 • Omdat u in Tielse hoeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tielse hoeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tielse hoeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tielse hoeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tielse hoeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tielse hoeve. Uitzonderingen in Tielse hoeve;
 • Als uw werkgever in Tielse hoeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tielse hoeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tielse hoeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tielse hoeve niet geschikt voor uw werk in Tielse hoeve of
 • u functioneert niet voldoende in Tielse hoeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tielse hoeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tielse hoeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tielse hoeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tielse hoeve verblijft, dan mag uw werkgever in Tielse hoeve u eveneens wel ontslaan.