Ontslag Tichelwurk

Uw werkgever in Tichelwurk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tichelwurk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tichelwurk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tichelwurk. Uw werkgever in Tichelwurk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tichelwurk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tichelwurk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tichelwurk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tichelwurk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tichelwurk of met bevallingsverlof bent in Tichelwurk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tichelwurk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tichelwurk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tichelwurk
 • Als u in Tichelwurk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tichelwurk wilt opnemen;
 • Omdat u in Tichelwurk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tichelwurk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tichelwurk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tichelwurk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tichelwurk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tichelwurk. Uitzonderingen in Tichelwurk;
 • Als uw werkgever in Tichelwurk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tichelwurk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tichelwurk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tichelwurk niet geschikt voor uw werk in Tichelwurk of
 • u functioneert niet voldoende in Tichelwurk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tichelwurk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tichelwurk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tichelwurk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tichelwurk verblijft, dan mag uw werkgever in Tichelwurk u eveneens wel ontslaan.