Ontslag Thuserhof

Uw werkgever in Thuserhof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Thuserhof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Thuserhof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Thuserhof. Uw werkgever in Thuserhof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Thuserhof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Thuserhof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Thuserhof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Thuserhof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Thuserhof of met bevallingsverlof bent in Thuserhof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Thuserhof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Thuserhof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Thuserhof
 • Als u in Thuserhof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Thuserhof wilt opnemen;
 • Omdat u in Thuserhof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Thuserhof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Thuserhof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Thuserhof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Thuserhof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Thuserhof. Uitzonderingen in Thuserhof;
 • Als uw werkgever in Thuserhof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Thuserhof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Thuserhof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Thuserhof niet geschikt voor uw werk in Thuserhof of
 • u functioneert niet voldoende in Thuserhof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Thuserhof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Thuserhof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Thuserhof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Thuserhof verblijft, dan mag uw werkgever in Thuserhof u eveneens wel ontslaan.