Ontslag Thull

Uw werkgever in Thull mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Thull zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Thull

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Thull. Uw werkgever in Thull mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Thull arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Thull niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Thull te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Thull u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Thull of met bevallingsverlof bent in Thull.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Thull kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Thull die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Thull
 • Als u in Thull lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Thull wilt opnemen;
 • Omdat u in Thull lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Thull lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Thull wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Thull op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Thull

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Thull. Uitzonderingen in Thull;
 • Als uw werkgever in Thull bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Thull aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Thull gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Thull niet geschikt voor uw werk in Thull of
 • u functioneert niet voldoende in Thull.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Thull

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Thull niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Thull of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Thull verblijft, dan mag uw werkgever in Thull u eveneens wel ontslaan.