Ontslag Themaat

Uw werkgever in Themaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Themaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Themaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Themaat. Uw werkgever in Themaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Themaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Themaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Themaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Themaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Themaat of met bevallingsverlof bent in Themaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Themaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Themaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Themaat
 • Als u in Themaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Themaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Themaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Themaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Themaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Themaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Themaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Themaat. Uitzonderingen in Themaat;
 • Als uw werkgever in Themaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Themaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Themaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Themaat niet geschikt voor uw werk in Themaat of
 • u functioneert niet voldoende in Themaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Themaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Themaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Themaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Themaat verblijft, dan mag uw werkgever in Themaat u eveneens wel ontslaan.