Ontslag Theetuin

Uw werkgever in Theetuin mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Theetuin zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Theetuin

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Theetuin. Uw werkgever in Theetuin mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Theetuin arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Theetuin niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Theetuin te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Theetuin u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Theetuin of met bevallingsverlof bent in Theetuin.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Theetuin kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Theetuin die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Theetuin
 • Als u in Theetuin lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Theetuin wilt opnemen;
 • Omdat u in Theetuin lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Theetuin lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Theetuin wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Theetuin op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Theetuin

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Theetuin. Uitzonderingen in Theetuin;
 • Als uw werkgever in Theetuin bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Theetuin aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Theetuin gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Theetuin niet geschikt voor uw werk in Theetuin of
 • u functioneert niet voldoende in Theetuin.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Theetuin

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Theetuin niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Theetuin of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Theetuin verblijft, dan mag uw werkgever in Theetuin u eveneens wel ontslaan.