Ontslag Teuge

Uw werkgever in Teuge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teuge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teuge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teuge. Uw werkgever in Teuge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teuge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teuge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teuge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teuge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teuge of met bevallingsverlof bent in Teuge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teuge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teuge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teuge
 • Als u in Teuge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teuge wilt opnemen;
 • Omdat u in Teuge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teuge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teuge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teuge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teuge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teuge. Uitzonderingen in Teuge;
 • Als uw werkgever in Teuge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teuge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teuge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teuge niet geschikt voor uw werk in Teuge of
 • u functioneert niet voldoende in Teuge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teuge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teuge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teuge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teuge verblijft, dan mag uw werkgever in Teuge u eveneens wel ontslaan.