Ontslag Teteringen

Uw werkgever in Teteringen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teteringen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teteringen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teteringen. Uw werkgever in Teteringen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teteringen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teteringen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teteringen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teteringen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teteringen of met bevallingsverlof bent in Teteringen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teteringen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teteringen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teteringen
 • Als u in Teteringen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teteringen wilt opnemen;
 • Omdat u in Teteringen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teteringen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teteringen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teteringen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teteringen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teteringen. Uitzonderingen in Teteringen;
 • Als uw werkgever in Teteringen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teteringen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teteringen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teteringen niet geschikt voor uw werk in Teteringen of
 • u functioneert niet voldoende in Teteringen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teteringen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teteringen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teteringen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teteringen verblijft, dan mag uw werkgever in Teteringen u eveneens wel ontslaan.