Ontslag Terziet

Uw werkgever in Terziet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terziet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terziet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terziet. Uw werkgever in Terziet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terziet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terziet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terziet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terziet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terziet of met bevallingsverlof bent in Terziet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terziet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terziet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terziet
 • Als u in Terziet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terziet wilt opnemen;
 • Omdat u in Terziet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terziet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terziet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terziet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terziet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terziet. Uitzonderingen in Terziet;
 • Als uw werkgever in Terziet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terziet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terziet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terziet niet geschikt voor uw werk in Terziet of
 • u functioneert niet voldoende in Terziet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terziet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terziet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terziet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terziet verblijft, dan mag uw werkgever in Terziet u eveneens wel ontslaan.