Ontslag Terwisscha

Uw werkgever in Terwisscha mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terwisscha zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terwisscha

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terwisscha. Uw werkgever in Terwisscha mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terwisscha arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terwisscha niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terwisscha te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terwisscha u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terwisscha of met bevallingsverlof bent in Terwisscha.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terwisscha kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terwisscha die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terwisscha
 • Als u in Terwisscha lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terwisscha wilt opnemen;
 • Omdat u in Terwisscha lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terwisscha lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terwisscha wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terwisscha op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terwisscha

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terwisscha. Uitzonderingen in Terwisscha;
 • Als uw werkgever in Terwisscha bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terwisscha aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terwisscha gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terwisscha niet geschikt voor uw werk in Terwisscha of
 • u functioneert niet voldoende in Terwisscha.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terwisscha

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terwisscha niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terwisscha of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terwisscha verblijft, dan mag uw werkgever in Terwisscha u eveneens wel ontslaan.