Ontslag Terwispel

Uw werkgever in Terwispel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terwispel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terwispel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terwispel. Uw werkgever in Terwispel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terwispel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terwispel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terwispel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terwispel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terwispel of met bevallingsverlof bent in Terwispel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terwispel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terwispel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terwispel
 • Als u in Terwispel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terwispel wilt opnemen;
 • Omdat u in Terwispel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terwispel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terwispel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terwispel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terwispel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terwispel. Uitzonderingen in Terwispel;
 • Als uw werkgever in Terwispel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terwispel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terwispel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terwispel niet geschikt voor uw werk in Terwispel of
 • u functioneert niet voldoende in Terwispel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terwispel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terwispel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terwispel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terwispel verblijft, dan mag uw werkgever in Terwispel u eveneens wel ontslaan.