Ontslag Tervoorst

Uw werkgever in Tervoorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tervoorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tervoorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tervoorst. Uw werkgever in Tervoorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tervoorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tervoorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tervoorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tervoorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tervoorst of met bevallingsverlof bent in Tervoorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tervoorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tervoorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tervoorst
 • Als u in Tervoorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tervoorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Tervoorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tervoorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tervoorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tervoorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tervoorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tervoorst. Uitzonderingen in Tervoorst;
 • Als uw werkgever in Tervoorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tervoorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tervoorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tervoorst niet geschikt voor uw werk in Tervoorst of
 • u functioneert niet voldoende in Tervoorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tervoorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tervoorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tervoorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tervoorst verblijft, dan mag uw werkgever in Tervoorst u eveneens wel ontslaan.