Ontslag Tervaten

Uw werkgever in Tervaten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tervaten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tervaten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tervaten. Uw werkgever in Tervaten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tervaten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tervaten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tervaten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tervaten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tervaten of met bevallingsverlof bent in Tervaten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tervaten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tervaten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tervaten
 • Als u in Tervaten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tervaten wilt opnemen;
 • Omdat u in Tervaten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tervaten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tervaten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tervaten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tervaten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tervaten. Uitzonderingen in Tervaten;
 • Als uw werkgever in Tervaten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tervaten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tervaten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tervaten niet geschikt voor uw werk in Tervaten of
 • u functioneert niet voldoende in Tervaten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tervaten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tervaten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tervaten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tervaten verblijft, dan mag uw werkgever in Tervaten u eveneens wel ontslaan.