Ontslag Terstraten

Uw werkgever in Terstraten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terstraten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terstraten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terstraten. Uw werkgever in Terstraten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terstraten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terstraten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terstraten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terstraten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terstraten of met bevallingsverlof bent in Terstraten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terstraten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terstraten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terstraten
 • Als u in Terstraten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terstraten wilt opnemen;
 • Omdat u in Terstraten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terstraten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terstraten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terstraten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terstraten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terstraten. Uitzonderingen in Terstraten;
 • Als uw werkgever in Terstraten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terstraten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terstraten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terstraten niet geschikt voor uw werk in Terstraten of
 • u functioneert niet voldoende in Terstraten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terstraten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terstraten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terstraten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terstraten verblijft, dan mag uw werkgever in Terstraten u eveneens wel ontslaan.