Ontslag Tersoal

Uw werkgever in Tersoal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tersoal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tersoal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tersoal. Uw werkgever in Tersoal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tersoal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tersoal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tersoal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tersoal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tersoal of met bevallingsverlof bent in Tersoal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tersoal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tersoal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tersoal
 • Als u in Tersoal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tersoal wilt opnemen;
 • Omdat u in Tersoal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tersoal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tersoal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tersoal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tersoal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tersoal. Uitzonderingen in Tersoal;
 • Als uw werkgever in Tersoal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tersoal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tersoal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tersoal niet geschikt voor uw werk in Tersoal of
 • u functioneert niet voldoende in Tersoal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tersoal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tersoal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tersoal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tersoal verblijft, dan mag uw werkgever in Tersoal u eveneens wel ontslaan.