Ontslag Terschuur

Uw werkgever in Terschuur mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terschuur zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terschuur

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terschuur. Uw werkgever in Terschuur mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terschuur arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terschuur niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terschuur te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terschuur u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terschuur of met bevallingsverlof bent in Terschuur.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terschuur kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terschuur die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terschuur
 • Als u in Terschuur lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terschuur wilt opnemen;
 • Omdat u in Terschuur lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terschuur lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terschuur wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terschuur op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terschuur

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terschuur. Uitzonderingen in Terschuur;
 • Als uw werkgever in Terschuur bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terschuur aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terschuur gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terschuur niet geschikt voor uw werk in Terschuur of
 • u functioneert niet voldoende in Terschuur.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terschuur

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terschuur niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terschuur of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terschuur verblijft, dan mag uw werkgever in Terschuur u eveneens wel ontslaan.