Ontslag Terpoorten

Uw werkgever in Terpoorten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terpoorten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terpoorten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terpoorten. Uw werkgever in Terpoorten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terpoorten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terpoorten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terpoorten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terpoorten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terpoorten of met bevallingsverlof bent in Terpoorten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terpoorten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terpoorten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terpoorten
 • Als u in Terpoorten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terpoorten wilt opnemen;
 • Omdat u in Terpoorten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terpoorten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terpoorten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terpoorten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terpoorten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terpoorten. Uitzonderingen in Terpoorten;
 • Als uw werkgever in Terpoorten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terpoorten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terpoorten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terpoorten niet geschikt voor uw werk in Terpoorten of
 • u functioneert niet voldoende in Terpoorten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terpoorten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terpoorten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terpoorten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terpoorten verblijft, dan mag uw werkgever in Terpoorten u eveneens wel ontslaan.