Ontslag Terover

Uw werkgever in Terover mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terover zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terover

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terover. Uw werkgever in Terover mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terover arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terover niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terover te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terover u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terover of met bevallingsverlof bent in Terover.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terover kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terover die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terover
 • Als u in Terover lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terover wilt opnemen;
 • Omdat u in Terover lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terover lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terover wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terover op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terover

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terover. Uitzonderingen in Terover;
 • Als uw werkgever in Terover bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terover aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terover gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terover niet geschikt voor uw werk in Terover of
 • u functioneert niet voldoende in Terover.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terover

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terover niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terover of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terover verblijft, dan mag uw werkgever in Terover u eveneens wel ontslaan.