Ontslag Teroele

Uw werkgever in Teroele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teroele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teroele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teroele. Uw werkgever in Teroele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teroele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teroele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teroele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teroele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teroele of met bevallingsverlof bent in Teroele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teroele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teroele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teroele
 • Als u in Teroele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teroele wilt opnemen;
 • Omdat u in Teroele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teroele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teroele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teroele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teroele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teroele. Uitzonderingen in Teroele;
 • Als uw werkgever in Teroele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teroele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teroele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teroele niet geschikt voor uw werk in Teroele of
 • u functioneert niet voldoende in Teroele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teroele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teroele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teroele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teroele verblijft, dan mag uw werkgever in Teroele u eveneens wel ontslaan.