Ontslag Ternaard

Uw werkgever in Ternaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ternaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ternaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ternaard. Uw werkgever in Ternaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ternaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ternaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ternaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ternaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ternaard of met bevallingsverlof bent in Ternaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ternaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ternaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ternaard
 • Als u in Ternaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ternaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Ternaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ternaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ternaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ternaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ternaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ternaard. Uitzonderingen in Ternaard;
 • Als uw werkgever in Ternaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ternaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ternaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ternaard niet geschikt voor uw werk in Ternaard of
 • u functioneert niet voldoende in Ternaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ternaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ternaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ternaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ternaard verblijft, dan mag uw werkgever in Ternaard u eveneens wel ontslaan.