Ontslag Termunterzijl

Uw werkgever in Termunterzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Termunterzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Termunterzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Termunterzijl. Uw werkgever in Termunterzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Termunterzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Termunterzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Termunterzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Termunterzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Termunterzijl of met bevallingsverlof bent in Termunterzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Termunterzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Termunterzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Termunterzijl
 • Als u in Termunterzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Termunterzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Termunterzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Termunterzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Termunterzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Termunterzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Termunterzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Termunterzijl. Uitzonderingen in Termunterzijl;
 • Als uw werkgever in Termunterzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Termunterzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Termunterzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Termunterzijl niet geschikt voor uw werk in Termunterzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Termunterzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Termunterzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Termunterzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Termunterzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Termunterzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Termunterzijl u eveneens wel ontslaan.