Ontslag Termunten

Uw werkgever in Termunten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Termunten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Termunten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Termunten. Uw werkgever in Termunten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Termunten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Termunten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Termunten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Termunten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Termunten of met bevallingsverlof bent in Termunten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Termunten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Termunten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Termunten
 • Als u in Termunten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Termunten wilt opnemen;
 • Omdat u in Termunten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Termunten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Termunten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Termunten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Termunten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Termunten. Uitzonderingen in Termunten;
 • Als uw werkgever in Termunten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Termunten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Termunten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Termunten niet geschikt voor uw werk in Termunten of
 • u functioneert niet voldoende in Termunten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Termunten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Termunten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Termunten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Termunten verblijft, dan mag uw werkgever in Termunten u eveneens wel ontslaan.