Ontslag Termoors

Uw werkgever in Termoors mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Termoors zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Termoors

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Termoors. Uw werkgever in Termoors mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Termoors arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Termoors niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Termoors te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Termoors u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Termoors of met bevallingsverlof bent in Termoors.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Termoors kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Termoors die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Termoors
 • Als u in Termoors lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Termoors wilt opnemen;
 • Omdat u in Termoors lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Termoors lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Termoors wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Termoors op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Termoors

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Termoors. Uitzonderingen in Termoors;
 • Als uw werkgever in Termoors bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Termoors aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Termoors gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Termoors niet geschikt voor uw werk in Termoors of
 • u functioneert niet voldoende in Termoors.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Termoors

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Termoors niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Termoors of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Termoors verblijft, dan mag uw werkgever in Termoors u eveneens wel ontslaan.