Ontslag Termaar

Uw werkgever in Termaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Termaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Termaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Termaar. Uw werkgever in Termaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Termaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Termaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Termaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Termaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Termaar of met bevallingsverlof bent in Termaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Termaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Termaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Termaar
 • Als u in Termaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Termaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Termaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Termaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Termaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Termaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Termaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Termaar. Uitzonderingen in Termaar;
 • Als uw werkgever in Termaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Termaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Termaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Termaar niet geschikt voor uw werk in Termaar of
 • u functioneert niet voldoende in Termaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Termaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Termaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Termaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Termaar verblijft, dan mag uw werkgever in Termaar u eveneens wel ontslaan.