Ontslag Terlinden

Uw werkgever in Terlinden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terlinden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terlinden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terlinden. Uw werkgever in Terlinden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terlinden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terlinden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terlinden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terlinden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terlinden of met bevallingsverlof bent in Terlinden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terlinden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terlinden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terlinden
 • Als u in Terlinden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terlinden wilt opnemen;
 • Omdat u in Terlinden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terlinden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terlinden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terlinden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terlinden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terlinden. Uitzonderingen in Terlinden;
 • Als uw werkgever in Terlinden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terlinden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terlinden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terlinden niet geschikt voor uw werk in Terlinden of
 • u functioneert niet voldoende in Terlinden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terlinden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terlinden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terlinden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terlinden verblijft, dan mag uw werkgever in Terlinden u eveneens wel ontslaan.