Ontslag Terlet

Uw werkgever in Terlet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terlet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terlet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terlet. Uw werkgever in Terlet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terlet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terlet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terlet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terlet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terlet of met bevallingsverlof bent in Terlet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terlet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terlet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terlet
 • Als u in Terlet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terlet wilt opnemen;
 • Omdat u in Terlet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terlet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terlet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terlet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terlet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terlet. Uitzonderingen in Terlet;
 • Als uw werkgever in Terlet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terlet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terlet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terlet niet geschikt voor uw werk in Terlet of
 • u functioneert niet voldoende in Terlet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terlet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terlet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terlet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terlet verblijft, dan mag uw werkgever in Terlet u eveneens wel ontslaan.