Ontslag Terhorst

Uw werkgever in Terhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terhorst. Uw werkgever in Terhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terhorst of met bevallingsverlof bent in Terhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terhorst
 • Als u in Terhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Terhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terhorst. Uitzonderingen in Terhorst;
 • Als uw werkgever in Terhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terhorst niet geschikt voor uw werk in Terhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Terhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Terhorst u eveneens wel ontslaan.