Ontslag Terhorne /terherne

Uw werkgever in Terhorne /terherne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terhorne /terherne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terhorne /terherne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terhorne /terherne. Uw werkgever in Terhorne /terherne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terhorne /terherne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terhorne /terherne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terhorne /terherne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terhorne /terherne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terhorne /terherne of met bevallingsverlof bent in Terhorne /terherne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terhorne /terherne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terhorne /terherne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terhorne /terherne
 • Als u in Terhorne /terherne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terhorne /terherne wilt opnemen;
 • Omdat u in Terhorne /terherne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terhorne /terherne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terhorne /terherne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terhorne /terherne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terhorne /terherne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terhorne /terherne. Uitzonderingen in Terhorne /terherne;
 • Als uw werkgever in Terhorne /terherne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terhorne /terherne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terhorne /terherne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terhorne /terherne niet geschikt voor uw werk in Terhorne /terherne of
 • u functioneert niet voldoende in Terhorne /terherne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terhorne /terherne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terhorne /terherne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terhorne /terherne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terhorne /terherne verblijft, dan mag uw werkgever in Terhorne /terherne u eveneens wel ontslaan.