Ontslag Terhole

Uw werkgever in Terhole mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terhole zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terhole

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terhole. Uw werkgever in Terhole mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terhole arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terhole niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terhole te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terhole u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terhole of met bevallingsverlof bent in Terhole.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terhole kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terhole die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terhole
 • Als u in Terhole lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terhole wilt opnemen;
 • Omdat u in Terhole lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terhole lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terhole wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terhole op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terhole

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terhole. Uitzonderingen in Terhole;
 • Als uw werkgever in Terhole bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terhole aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terhole gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terhole niet geschikt voor uw werk in Terhole of
 • u functioneert niet voldoende in Terhole.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terhole

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terhole niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terhole of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terhole verblijft, dan mag uw werkgever in Terhole u eveneens wel ontslaan.