Ontslag Terhofstede

Uw werkgever in Terhofstede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terhofstede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terhofstede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terhofstede. Uw werkgever in Terhofstede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terhofstede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terhofstede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terhofstede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terhofstede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terhofstede of met bevallingsverlof bent in Terhofstede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terhofstede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terhofstede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terhofstede
 • Als u in Terhofstede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terhofstede wilt opnemen;
 • Omdat u in Terhofstede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terhofstede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terhofstede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terhofstede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terhofstede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terhofstede. Uitzonderingen in Terhofstede;
 • Als uw werkgever in Terhofstede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terhofstede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terhofstede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terhofstede niet geschikt voor uw werk in Terhofstede of
 • u functioneert niet voldoende in Terhofstede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terhofstede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terhofstede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terhofstede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terhofstede verblijft, dan mag uw werkgever in Terhofstede u eveneens wel ontslaan.