Ontslag Terheijl

Uw werkgever in Terheijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terheijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terheijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terheijl. Uw werkgever in Terheijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terheijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terheijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terheijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terheijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terheijl of met bevallingsverlof bent in Terheijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terheijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terheijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terheijl
 • Als u in Terheijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terheijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Terheijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terheijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terheijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terheijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terheijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terheijl. Uitzonderingen in Terheijl;
 • Als uw werkgever in Terheijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terheijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terheijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terheijl niet geschikt voor uw werk in Terheijl of
 • u functioneert niet voldoende in Terheijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terheijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terheijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terheijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terheijl verblijft, dan mag uw werkgever in Terheijl u eveneens wel ontslaan.