Ontslag Terheijden

Uw werkgever in Terheijden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terheijden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terheijden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terheijden. Uw werkgever in Terheijden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terheijden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terheijden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terheijden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terheijden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terheijden of met bevallingsverlof bent in Terheijden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terheijden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terheijden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terheijden
 • Als u in Terheijden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terheijden wilt opnemen;
 • Omdat u in Terheijden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terheijden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terheijden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terheijden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terheijden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terheijden. Uitzonderingen in Terheijden;
 • Als uw werkgever in Terheijden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terheijden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terheijden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terheijden niet geschikt voor uw werk in Terheijden of
 • u functioneert niet voldoende in Terheijden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terheijden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terheijden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terheijden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terheijden verblijft, dan mag uw werkgever in Terheijden u eveneens wel ontslaan.