Ontslag Terhagen

Uw werkgever in Terhagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terhagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terhagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terhagen. Uw werkgever in Terhagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terhagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terhagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terhagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terhagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terhagen of met bevallingsverlof bent in Terhagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terhagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terhagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terhagen
 • Als u in Terhagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terhagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Terhagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terhagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terhagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terhagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terhagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terhagen. Uitzonderingen in Terhagen;
 • Als uw werkgever in Terhagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terhagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terhagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terhagen niet geschikt voor uw werk in Terhagen of
 • u functioneert niet voldoende in Terhagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terhagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terhagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terhagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terhagen verblijft, dan mag uw werkgever in Terhagen u eveneens wel ontslaan.