Ontslag Tergrêft /tergracht

Uw werkgever in Tergrêft /tergracht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tergrêft /tergracht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tergrêft /tergracht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tergrêft /tergracht. Uw werkgever in Tergrêft /tergracht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tergrêft /tergracht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tergrêft /tergracht niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tergrêft /tergracht te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tergrêft /tergracht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tergrêft /tergracht of met bevallingsverlof bent in Tergrêft /tergracht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tergrêft /tergracht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tergrêft /tergracht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tergrêft /tergracht
 • Als u in Tergrêft /tergracht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tergrêft /tergracht wilt opnemen;
 • Omdat u in Tergrêft /tergracht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tergrêft /tergracht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tergrêft /tergracht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tergrêft /tergracht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tergrêft /tergracht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tergrêft /tergracht. Uitzonderingen in Tergrêft /tergracht;
 • Als uw werkgever in Tergrêft /tergracht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tergrêft /tergracht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tergrêft /tergracht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tergrêft /tergracht niet geschikt voor uw werk in Tergrêft /tergracht of
 • u functioneert niet voldoende in Tergrêft /tergracht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tergrêft /tergracht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tergrêft /tergracht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tergrêft /tergracht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tergrêft /tergracht verblijft, dan mag uw werkgever in Tergrêft /tergracht u eveneens wel ontslaan.