Ontslag Tereyken

Uw werkgever in Tereyken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tereyken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tereyken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tereyken. Uw werkgever in Tereyken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tereyken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tereyken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tereyken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tereyken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tereyken of met bevallingsverlof bent in Tereyken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tereyken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tereyken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tereyken
 • Als u in Tereyken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tereyken wilt opnemen;
 • Omdat u in Tereyken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tereyken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tereyken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tereyken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tereyken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tereyken. Uitzonderingen in Tereyken;
 • Als uw werkgever in Tereyken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tereyken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tereyken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tereyken niet geschikt voor uw werk in Tereyken of
 • u functioneert niet voldoende in Tereyken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tereyken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tereyken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tereyken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tereyken verblijft, dan mag uw werkgever in Tereyken u eveneens wel ontslaan.