Ontslag Terdiek

Uw werkgever in Terdiek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terdiek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terdiek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terdiek. Uw werkgever in Terdiek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terdiek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terdiek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terdiek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terdiek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terdiek of met bevallingsverlof bent in Terdiek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terdiek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terdiek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terdiek
 • Als u in Terdiek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terdiek wilt opnemen;
 • Omdat u in Terdiek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terdiek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terdiek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terdiek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terdiek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terdiek. Uitzonderingen in Terdiek;
 • Als uw werkgever in Terdiek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terdiek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terdiek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terdiek niet geschikt voor uw werk in Terdiek of
 • u functioneert niet voldoende in Terdiek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terdiek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terdiek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terdiek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terdiek verblijft, dan mag uw werkgever in Terdiek u eveneens wel ontslaan.