Ontslag Terbregge (?)

Uw werkgever in Terbregge (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terbregge (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terbregge (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terbregge (?). Uw werkgever in Terbregge (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terbregge (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terbregge (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terbregge (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terbregge (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terbregge (?) of met bevallingsverlof bent in Terbregge (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terbregge (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terbregge (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terbregge (?)
 • Als u in Terbregge (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terbregge (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Terbregge (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terbregge (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terbregge (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terbregge (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terbregge (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terbregge (?). Uitzonderingen in Terbregge (?);
 • Als uw werkgever in Terbregge (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terbregge (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terbregge (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terbregge (?) niet geschikt voor uw werk in Terbregge (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Terbregge (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terbregge (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terbregge (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terbregge (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terbregge (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Terbregge (?) u eveneens wel ontslaan.