Ontslag Terborg

Uw werkgever in Terborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terborg. Uw werkgever in Terborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terborg of met bevallingsverlof bent in Terborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terborg
 • Als u in Terborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Terborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terborg. Uitzonderingen in Terborg;
 • Als uw werkgever in Terborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terborg niet geschikt voor uw werk in Terborg of
 • u functioneert niet voldoende in Terborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terborg verblijft, dan mag uw werkgever in Terborg u eveneens wel ontslaan.