Ontslag Terband /terbant

Uw werkgever in Terband /terbant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Terband /terbant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Terband /terbant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Terband /terbant. Uw werkgever in Terband /terbant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Terband /terbant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Terband /terbant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Terband /terbant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Terband /terbant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Terband /terbant of met bevallingsverlof bent in Terband /terbant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Terband /terbant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Terband /terbant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Terband /terbant
 • Als u in Terband /terbant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Terband /terbant wilt opnemen;
 • Omdat u in Terband /terbant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Terband /terbant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Terband /terbant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Terband /terbant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Terband /terbant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Terband /terbant. Uitzonderingen in Terband /terbant;
 • Als uw werkgever in Terband /terbant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Terband /terbant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Terband /terbant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Terband /terbant niet geschikt voor uw werk in Terband /terbant of
 • u functioneert niet voldoende in Terband /terbant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Terband /terbant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Terband /terbant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Terband /terbant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Terband /terbant verblijft, dan mag uw werkgever in Terband /terbant u eveneens wel ontslaan.