Ontslag Ter wupping

Uw werkgever in Ter wupping mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter wupping zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter wupping

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter wupping. Uw werkgever in Ter wupping mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter wupping arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter wupping niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter wupping te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter wupping u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter wupping of met bevallingsverlof bent in Ter wupping.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter wupping kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter wupping die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter wupping
 • Als u in Ter wupping lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter wupping wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter wupping lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter wupping lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter wupping wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter wupping op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter wupping

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter wupping. Uitzonderingen in Ter wupping;
 • Als uw werkgever in Ter wupping bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter wupping aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter wupping gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter wupping niet geschikt voor uw werk in Ter wupping of
 • u functioneert niet voldoende in Ter wupping.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter wupping

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter wupping niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter wupping of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter wupping verblijft, dan mag uw werkgever in Ter wupping u eveneens wel ontslaan.