Ontslag Ter wisch

Uw werkgever in Ter wisch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter wisch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter wisch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter wisch. Uw werkgever in Ter wisch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter wisch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter wisch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter wisch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter wisch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter wisch of met bevallingsverlof bent in Ter wisch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter wisch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter wisch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter wisch
 • Als u in Ter wisch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter wisch wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter wisch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter wisch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter wisch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter wisch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter wisch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter wisch. Uitzonderingen in Ter wisch;
 • Als uw werkgever in Ter wisch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter wisch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter wisch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter wisch niet geschikt voor uw werk in Ter wisch of
 • u functioneert niet voldoende in Ter wisch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter wisch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter wisch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter wisch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter wisch verblijft, dan mag uw werkgever in Ter wisch u eveneens wel ontslaan.